das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

die Schlittschuhe auf Polnisch:

1. łyżwy łyżwy


moje łyżwy są bardzo stare
Iść na łyżwy

Polnisch Wort "die Schlittschuhe"(łyżwy) tritt in Sätzen auf:

Magnet smart 2 rozdział 4 wszystko
Sport (Sport)
STRONA 67 DSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDS
DE Klasa 7 Rozdział 1 Lekcja 2
Niemieckie nazwy przedmiotów sportowych (z rodzajn...

2. łyżwy figurowe łyżwy figurowePolnisch Wort "die Schlittschuhe"(łyżwy figurowe) tritt in Sätzen auf:

Lektion 4. Wortschatz das muss ich lernen. Magnet ...