das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

doppelt auf Polnisch:

1. podwójniePolnisch Wort "doppelt"(podwójnie) tritt in Sätzen auf:

1000 najczęściej używanych słów po niemiecku cz. 2...
określenia związane z ilością
1000 najpopularniejszych słów - Deutsch 1-200
2017-11-16 Lekcja trzecia
Kampf dem Plastikwahnsinn

2. dwa razy


Pomyśl dwa razy, zanim kupisz używany samochód.
Nie musisz mówić mi dwa razy
Mój brat je dwa razy więcej niż ja.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem: Ja ćwicze język angielski dwa razy w tygodniu
dwa razy w tygodniu idę na trening
Obejrzałem ten film dwa razy.
dwa razy w miesiącu
dwa razy w tygodniu
Czy oglądasz programy muzyczne dwa razy w tygodniu?
On myje się dwa razy dziennie.

Polnisch Wort "doppelt"(dwa razy) tritt in Sätzen auf:

Dethloff B1 [Lektion28]