das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

einreichen auf Polnisch:

1. dostarczyć


Musimy dostarczyć dość żywności cierpiącym.
Maszynie trzeba dostarczyć paliwa.

Polnisch Wort "einreichen"(dostarczyć) tritt in Sätzen auf:

Soziale Kontakte und Informationen zur Person A4-A7
Lekcja 1 - urząd
10.04.2018 Pest
Zajęcia listopad
NIEMIECKI CZ.2

2. przedkładać


O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.

3. składać


Proszę składać aplikacje na piśmie.

Polnisch Wort "einreichen"(składać) tritt in Sätzen auf:

W urzędzie - In der Behörde
Lekcja 3 maj 2021- Kurs Bolesławiec