das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

entsprechend auf Polnisch:

1. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polnisch Wort "entsprechend"(odpowiedni) tritt in Sätzen auf:

niemcki historia alten Ägypten und Israel
słówka Michal OKR 2 kwartal
Słówka ze stron 40-43
Behinderte słówka
Usługi (bank)

2. odpowiadającyPolnisch Wort "entsprechend"(odpowiadający) tritt in Sätzen auf:

Die deutsche Sprache
Die deutsche Sprache