das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

ergebnis auf Polnisch:

1. Wynik Wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Polnisch Wort "ergebnis"(Wynik) tritt in Sätzen auf:

niemiecki 8 marca
mine welttour 6
lektion fünf
fiszki trudne
niemiecki v1

2. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polnisch Wort "ergebnis"(rezultat) tritt in Sätzen auf:

Welttour Kapitel 3