das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

fördern auf Polnisch:

1. wspierać wspierać


będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
wspierać wiele programów
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
Jestem tu, by cię wspierać.
Wyszukiwarka Yandex zaczęła wspierać również język tatarski.

Polnisch Wort "fördern"(wspierać) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki 1L - Worte 2 Lektion
Direkt 2A - Lektion 12 1/3
Kolokwium 2 niemiecki wyrażenia
Alles Klar 3 Kapitel 3
2. Nauka i Technika

2. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polnisch Wort "fördern"(popierać) tritt in Sätzen auf:

Sollen Tiere fur unser Wohl sterben?
Ausländische Studierende
Europaeisch studieren
Europäisch studieren
niemiecki próba

3. promować


Zrobiła wiele by promować świadomość na temat choroby.
Musimy promować handel z ościennymi krajami.

Polnisch Wort "fördern"(promować) tritt in Sätzen auf:

pani Ania korki

4. wspomagać