das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

fünfzehn auf Polnisch:

1. piętnaście piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Polnisch Wort "fünfzehn"(piętnaście) tritt in Sätzen auf:

NIEMIECKI Liczby, dni tygodnia, miesiące,
2.2 liczebniki, działania matematycznez zwroty
liczby po niemiecku od 11 do 20 (jest 0)
niemiecki słówka i liczby 1-20
DZIAŁ 1 słówka 1