das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

flach auf Polnisch:

1. płaski płaski


Ekran jest płaski i niesamowicie duży.
Australia jest najbardziej płaskim kontynentem.
Holandia jest płaskim krajem
nie jest płaskie
I te roboty były projektowane dla płaskiego świata, prawda?
płaski ekran

Polnisch Wort "flach"(płaski) tritt in Sätzen auf:

Kształt i wielkość - Formen und Größen
1000 słów niem. przymiotniki i przysłówki 46-92
słownictwo związane z podrożowaniem
Podstawowe przymiotniki
Substancje i Materiały - Substanzen und Stoffe

2. płytki płytki


Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
To jezioro jest płytkie.
Położyłem nowe płytki wokół prysznica.
Ten talerz jest płytki
To bardzo płytki staw dzieci mogą tu się bezpiecznie bawić.
płytki w łazience były pęknięte
Jezioro jest płytkie.
Podaj makaron w płytkiej misce.
płytkie wody
płytkie jezioro
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia. / Shaniqua jest płytka - obchodzi ją tylko jej wygląd.
płytki oddech
Ten staw jest zbyt płytki dla pływania.

Polnisch Wort "flach"(płytki) tritt in Sätzen auf:

2.15. WIR MÖCHTEN SIE IHR STEAK
Niemiecki -Przymiotniki
niemiecki kolos
Słówka z kursu
NIEMIECKI cz.1

3. plaski plaskiPolnisch Wort "flach"(plaski) tritt in Sätzen auf:

okreslenia krajobrazu