das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

frei auf Polnisch:

1. wolny wolny


Tylko w górach czuję się wolny.
Jestem wolny
Przód autobusu był wolny.
Mamy wolny dzień, ale wcale nie jest przyjemnie. Lepiej wracajmy.
Cały wolny czas, jakiego miał mało, spędzał z rodziną.
Gdybym był wolny, przyjąłbym jego zaproszenie.
Pamiętasz, jaki wolny był kiedyś internet?
Dobrze wykorzystaj swój wolny czas.
Połowa pracowników wzięła dzień wolny.
Będę wolny za 10 minut.
wolny samochód
Mój mąż jest powolny ponieważ ma dużo wolnego czasu.
Nie mamy wolnych stolików.
Jeśli chcesz być wolny, zniszcz twój telewizor.
Demokrata to wolny obywatel, który poddaje się woli większości.

Polnisch Wort "frei"(wolny) tritt in Sätzen auf:

książka druga, rozdział dziesiąty cz 2
1000 słów niem. przymiotniki i przysłówki 46-92
Życie rodzinne i towarzyskie. 2 ZSSR
rozmówki - fajne słowa - przymiotniki i przysłówki
2.3. MÖCHTEN SIE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN?

2. bezpłatny bezpłatny


bezpłatny bilet
Parking jest bezpłatny.

Polnisch Wort "frei"(bezpłatny) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 1 - podstawy
PODSTAWY niemiecki