das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

frieren auf Polnisch:

1. marznąć marznąć


Moglibyśmy wejść do środka? Zaczynam marznąć.

Polnisch Wort "frieren"(marznąć) tritt in Sätzen auf:

tabela czasowników nieregularnych
Niemiecki C1 976 - 1000
Czasowniki nieregularne
CZasowniki nieregularne 2
niemiecki czasowniki

2. zamarzać zamarzać


Ledwo przestało padać, a ziemia zaczęła zamarzać.

Polnisch Wort "frieren"(zamarzać) tritt in Sätzen auf:

czas. niereg. czas przeszły
Starke Verben - Perfekt
Moja pierwsza lekcja
czasowniki mocne

3. zamarznąć zamarznąć


mróz, zamrażać, zamarznąć, marznąć, przemarzać, od
frieren marznąc, gefrieren zamarznąć

4. zamrażaćPolnisch Wort "frieren"(zamrażać) tritt in Sätzen auf:

alles klar 2b

5. marznąc


Moglibyśmy wejść do środka? Zaczynam marznąć.

6. mrozićPolnisch Wort "frieren"(mrozić) tritt in Sätzen auf:

Kapitel 1+ - Erinnerungen