das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

gültig auf Polnisch:

1. ważny ważny


Mój paszport nie jest ważny.
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia.
Ten rok jest dla mnie ważny.
Ten bilet jest ważny tylko przez dwa dni po zakupie.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Myślę, że ten fakt jest bardzo ważny.
Ten bilet jest ważny cały rok.
Chciałbym czuć się ważny.
Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę.
ważny egzamin
Jak długo ważny jest ten bilet?
Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny.
Jego awans był ważnym osiągnięciem.
Twój paszport jest już nieważny

Polnisch Wort "gültig"(ważny) tritt in Sätzen auf:

Der Fahrzeugschein - leicht erklärt
2.17. WIR WÜSCHEN EINEN ANGENEHMEN FLUG
glupia baba nas pyta idiotka
KANN ICH IHNEN BEHILFLICH SEIN
Przymiotniki - porównanie, cechy

2. obowiązującyPolnisch Wort "gültig"(obowiązujący) tritt in Sätzen auf:

Staat und Gesellschaft
Państwo i społeczeństwo
państwo i polityka