das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

geeignet auf Polnisch:

1. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polnisch Wort "geeignet"(odpowiedni) tritt in Sätzen auf:

Zawody i czynności po niemiecku
300 najważniejszych określeń po niemiecku 126-150
Der BAUHAUS Online-Shop für Werkstatt, Haus und Ga...
Język wroga v2 (4 Arveitswelt)
Aktiver Wortschatz DZIAŁ 4

2. nadający sięPolnisch Wort "geeignet"(nadający się) tritt in Sätzen auf:

Specjalistyczny, zajęcia nr1

3. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polnisch Wort "geeignet"(właściwy) tritt in Sätzen auf:

Sollen Tiere fur unser Wohl sterben?
F. w międzyczasie

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polnisch Wort "geeignet"(stosowny) tritt in Sätzen auf:

Przymiotniki - porównanie, cechy

5. nadawać się