das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

gefallen auf Polnisch:

1. podobać się podobać sięPolnisch Wort "gefallen"(podobać się) tritt in Sätzen auf:

Język niemiecki poziom A1. Zakupy i usługi
Czasowniki mocne i nieregularne - 2 (e-h)
niemiecki - czasowniki rozdzielnie złożone
Der Unterschied zwischen "nicht" und "kein"
15. Präsens - die Konjugation der unregelmäßigen V...

2. podobać podobać


Nie rozumiem, jak mógł cię się ten film podobać.

Polnisch Wort "gefallen"(podobać) tritt in Sätzen auf:

Hits im Alltag. fiszki na niemiecki
podróżowanie i turystka
czasowniki złożone
Moja pierwsza lekcja
Die Jeans sitzt super

3. upadły upadłyPolnisch Wort "gefallen"(upadły) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo training 1
nowe 22 kwietnoa
czas przeszły
niemiecki lekcije
Moja pierwsza lekcja

4. upadać upadać


Nie cierpię upadać.

Polnisch Wort "gefallen"(upadać) tritt in Sätzen auf:

Czasowniki nierozdzielnie złożone
Moja pierwsza lekcja
Unregelmäßige Verben (1)
ubrania i cechy

5. proszę proszę


Proszę?
Tu nie knajpa, proszę nie śpiewać na całe gardło.
Czy mogę pożyczyć ten długopis? "Proszę bardzo"
Mów ze mną po angielsku, proszę.
Czy coś jeszcze, proszę pana?
Ta melodia bardzo mi się podoba. Kontynuuj, proszę!
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.
Opowiedz mi proszę, co usłyszałeś od brata.
O szczegóły proszę pytać p. Gisèle.
Podczas wizyty w naszej restauracji proszę mieć dokument zaświadczający datę urodzin.
Winda jest nieczynna. Proszę korzystać ze schodów.
Proszę państwa, z powodu wypadku na lotnisku nasz przyjazd się opóźni.
Proszę wcisnąć zielony guzik, zapali się światło.
Przed wyjściem proszę się upewnić, że światło jest wyłączone.
Bardzo proszę mówić trochę głośniej, żeby wszyscy mogli słyszeć.

Polnisch Wort "gefallen"(proszę) tritt in Sätzen auf:

1000 słów - cz. VIII.
na niemiecki

6. poddawać się poddawać sięPolnisch Wort "gefallen"(poddawać się) tritt in Sätzen auf:

czasowniki nieregularne

7. podobać się komuś podobać się komuśPolnisch Wort "gefallen"(podobać się komuś) tritt in Sätzen auf:

deutsch 43 (stawik)

8. poddać się poddać się


poddać się operacji/egzaminowi

Polnisch Wort "gefallen"(poddać się) tritt in Sätzen auf:

kompass 3 - kapitel 1 - kemping
Czasowniki regularne

9. Podoba ci się Podoba ci sięPolnisch Wort "gefallen"(Podoba ci się) tritt in Sätzen auf:

EINKAUFEN KAPITAL 3
6 dativ zaimki osobowe

10. upaść upaśćPolnisch Wort "gefallen"(upaść) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki czasowniki