das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

gehören auf Polnisch:

1. należeć należećPolnisch Wort "gehören"(należeć) tritt in Sätzen auf:

Moje nowe mieszkanie - Meine neue Wohnung
Słówka z działu 2 część pierwsza
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 76-100
czasowniki łączące się z Dativ
Alles Klar - Kapitel 9

2. należeć do należeć do


przynależeć do

Polnisch Wort "gehören"(należeć do) tritt in Sätzen auf:

kompass 5 słówka na kartkówkę
Nauczyć się na niemiecki 1
welltour 2 kapitel 1
Lekcja 8 3.08.2021
Słówka z Niemieckiego v1

3. należeć do kogoś należeć do kogośPolnisch Wort "gehören"(należeć do kogoś) tritt in Sätzen auf:

Alles Klar 1b, Kapitel 11 słowka- ciag dalszy.
Alles klar - 1b - Kapitel 11 - cz.2
Kapitel 11 - Alles Klar 1b
Kapitel 11 Alles Klar 1b
spr niemiec 73str

4. przynależeć przynależećPolnisch Wort "gehören"(przynależeć) tritt in Sätzen auf:

rekcja z dativem