das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

gestern auf Polnisch:

1. wczoraj wczoraj


Wczoraj padało.
Jak twierdzi staruszek, którego poznałem wczoraj, karaluchy można jeść i wcale tak źle nie smakują.
Dopiero wczoraj John powiedział mi o swoich planach wyjazdu do Europy.
Widziałem wczoraj człowieka, który wyjadał resztki ze śmieci.
Wczoraj studenci skończyli rozdział pierwszy, więc teraz przechodzą do drugiego.
Wczoraj kilku chłopców musiało opuścić szkołę wcześniej.
Gdyby wczoraj coś się zdarzyło, myślę, że bym to usłyszał.
Temperatura osiągnęła wczoraj 37°C.
Jestem dziś o tyle mądrzejszy, ile sobie wczoraj odpocząłem.
Wiem, że prawdopodobnie jesteś zły na to, co powiedziałem wczoraj.
Ona ma na sobie tę samą suknię co wczoraj.
Pan Williams przyszedł tu wczoraj, żeby cię zobaczyć.
Opowiem ci o dziewczynie, jaką poznałem wczoraj.
Impreza, którą robił ktoś na drugim piętrze, nie dała mi wczoraj spać aż do pierwszej w nocy.
Mój samochód, który zepsuł się wczoraj, jeszcze nie jest naprawiony.

Polnisch Wort "gestern"(wczoraj) tritt in Sätzen auf:

ZWROTY PRZYDATNE DO ROZMOWY NA ZAŁADUNKU
Język niemiecki poziom A1. Czas
6 Wie geht es dir
Themen Aktuell rozdział 7
Powtórka przed testem