das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

hallo auf Polnisch:

1. cześć cześć


Każdy zapłaci za swoją część w restauracji
Ukradziono część pieniędzy.
Część gazet przekręciła tę wiadomość.
Kiedy się spostrzegłem, że opuściłem najważniejszą część mojego wystąpienia, było już za późno.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Są tacy, co pracują na część etatu, są i ochotnicy.
Jeśli ta tendencja się utrzyma, osoby powyżej 65 roku życia będą za 30 lat stanowiły czwartą część populacji.
Jeżu klątw, spłódź Finom część gry hańb.
Skończyłeś swoją część roboty?
Kiedy mówimy, że język jest przekazywany kulturowo – a więc że jest nabywany, a nie dziedziczony – to chodzi nam o to, że stanowi on część wielkiego zbioru zachowań nabytych i współdzielonych z innymi, który antropologowie nazywają kulturą.
Znaczna część tych budynków jest na liście światowego dziedzictwa Unesco.
To część twojego uroku osobistego, jak przypuszczam.
Myślę, że to najlepsza część strony internetowej
Mała część grupy (pięć procent) nigdy nie używa Internetu.
Książka zawiera zarówno część praktyczną jak i teoretyczną.

Polnisch Wort "hallo"(cześć) tritt in Sätzen auf:

50 podstawowych zwrotów po niemiecku
informowanie i rozpoczęcie rozmowy
Fit in Deutsch 2 słówka str. 11
dane osobowe oraz formy witania i żegnania
500 najważniejszych słów i zdań niemiecki

2. witaj witaj


witaj w domu
Witaj, Chicago!
Witaj świecie!
Witaj! - powiedział Tom, uśmiechając się.

Polnisch Wort "hallo"(witaj) tritt in Sätzen auf:

przywitania i pożegnania
kartkówka 1 kraje

3. cześć na powitanie cześć na powitaniePolnisch Wort "hallo"(cześć na powitanie) tritt in Sätzen auf:

in der stadt
podstawowe zwroty