das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

innen auf Polnisch:

1. wewnątrz wewnątrz


Kluczyki są wewnątrz samochodu.
Brązowy pies jest wewnątrz samochodu.
Stół jest wewnątrz domu.
wewnątrz pudełka
Kina i teatry zawsze są większe wewnątrz niż na zewnątrz.
wewnątrz jest ciepło
Więźniowie, którzy zginęli, zostali pochowani wewnątrz więziennych murów.
Naukowcy znaleźli obszar wewnątrz mózgu który kontroluje proces starzenia
Czy uczniowie są wewnątrz klasy?
wewnątrz skrzynki
wewnątrz domu
W zmywarce są naczynia wewnątrz.
Drzwi były zamknięte od wewnątrz.

Polnisch Wort "innen"(wewnątrz) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo niemieckie - Der 80. Geburtstag
Tangram aktuell 2 5-8 słówka dział 5
Pracuj tam gdzie powinieneś
slowka niemiecki str 36
słówka z ćwiczeń 03

2. w środku w środku


w środku podełka
Obudziałam się w środku nocy.
Co jest w środku?
Jestem w środku (np. budynku)

Polnisch Wort "innen"(w środku) tritt in Sätzen auf:

Kapitel 15 – Miteinander leben
Sprawdzian ze słowek
sprawdzian niemiecki/1
spr pokoje i dame