das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

jedenfalls auf Polnisch:

1. w każdym przypadkuPolnisch Wort "jedenfalls"(w każdym przypadku) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 26 nowy system
Berufswünsche 06.04.2017
10.10.2017 Tourismus
23-Studium in Deutschland
inne czesci mowy

2. w każdym razie


Rick jest dziś zajęty, a w każdym razie tak mi powiedział.
w każdym razie on nic o tym nie wspomniał
To był film, a w każdym razie jest polityczny.
Rzadko ją widuję, w każdym razie nie samą.
On dowie się w każdym razie.
... w każdym razie bardzo ci dziękuję za pomoc.

Polnisch Wort "jedenfalls"(w każdym razie) tritt in Sätzen auf:

B1 Nico 8 Geschäft