das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

mächtig auf Polnisch:

1. potężny


Głaz oderwał się od klifu i stoczył po zboczu z potężnym hałasem.
Jest bogatym i potężnym biznesmenem.
USA były potężnym państwem.
Ale zobaczymy też potężny ruch od otwartości do zamknięcia.
Ten król jest bardzo potężny.
Prawda motor był potężny ale nie w porównaniu z człowiekiem
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Naród niekoniecznie musi być potężny, by być wielki.
Potężny słup psuje mi widok na jezioro.
Robi potężny błąd.
Zbliża się potężny tajfun.
Ten człowiek zgromadził potężny majątek.
Niewielki ogień w lesie w mig się rozprzestrzenił i zmienił w potężny pożar.

Polnisch Wort "mächtig"(potężny) tritt in Sätzen auf:

Kapitel H - 10a, b, c, d - Landwirschaft
300 najważniejszych określeń po niemiecku 101-125
Nomaden der Neuzeit
Europaklasse 1.
Techniczny niemiecki

2. władczy


władczy współpracownik

Polnisch Wort "mächtig"(władczy) tritt in Sätzen auf:

Aspekte B1+ Leute und Freundshaft
Iza cechy charakteru