das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

nachsprechen auf Polnisch:

1. powtarzać


Ta studentka musi powtarzać zajęcia, ponieważ nie uczyła się wystarczająco dużo.
powtarzać do egzaminu
Nie będę powtarzać dwa razy!
Nie mogę dzisiaj wyjść, muszę powtarzać do sprawdzianu.
Nie każ mi powtarzać.
Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie jeść słodyczy przed kolacją?
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, musisz powtarzać to samo zdanie raz za razem - tak jak grający na banjo ćwiczą tę samą melodię, aż będą w stanie zagrać ją w pożądanym tempie.
Ile razy mam powtarzać, że pieniądze nie przynoszą szczęścia?

Polnisch Wort "nachsprechen"(powtarzać) tritt in Sätzen auf:

czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
czasowniki rozdzielnie złożone i czasowniki
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone ni...
czasowniki (spr. 18.05.2012)
Czasowniki rozdzielenie złożone