das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

populär auf Polnisch:

1. popularny


Ten piosenkarz jest bardzo popularny.
Stał się bardzo popularny.
Cypr jest bardzo popularny wśród brytyjskich turystów.
Herbata miętowa jest popularnym napojem w tym kraju
Ten sport jest coraz bardziej popularny.
To bardzo popularny przedmiot.
Jest popularny wśród studentów.
Ten serial był szalenie popularny, zwiększył więc zainteresowanie ludzi tą epoką.
Mleko to popularny napój.
Ten piosenkarz jest popularny wśród młodzieży.
W czasach Szekspira, a więc w XVI wieku, tenis był na dworze angielskim bardzo popularny.
Najbardziej popularny student w szkole oblał trzecią klasę.
Czy Crowe jest popularny w Japonii?
mercedes jest bardzo popularny
Mówi się, że w Japonii golf jest popularny.

Polnisch Wort "populär"(popularny) tritt in Sätzen auf:

Magnet 3 Wortschatz Das musst du lernen Lektion 6
Przymiotniki, zdania porównawcze dla klasy 8
300 najważniejszych określeń po niemiecku 251-275
Wie man seine Energielevel erhöht und von Stress p...
Wie man seine Energielevel erhöht und von Stress p...