das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

rücksichtslos auf Polnisch:

1. bezwzględny bezwzględny


bezwzględny przełożony
Nie miałem pojęcia, że jesteś taki bezwzględny / Mafijny boss miał reputację bezwzględnego który przerażał wszystkich wokół niego
On jest chciwy I bezwzględny
"Szykuje się bezwzględny wyścig. Szaleństwo na miarę XIX-wiecznej gorączki złota. "

Polnisch Wort "rücksichtslos"(bezwzględny) tritt in Sätzen auf:

Ich und du kl. 5 kartka 3.
1. CHARAKTERYSTYKA OSÓB - przedstawianie się, wygl...
Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne
sprawdzian gramatyka i słówka
Woetschatz nie Kommunikation

2. lekkomyślny lekkomyślny


Ziomek jest lekkomyślny
Nie prowadź po pijanemu! Nie bądź lekkomyślny!

Polnisch Wort "rücksichtslos"(lekkomyślny) tritt in Sätzen auf:

Janusz 12.02, 15.02, 24.02, Paul 22.02
deutsch 67 stawil
rec dysk egzamin