das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

rechts auf Polnisch:

1. po prawej po prawej


Stołówka jest po prawej stronie.
Zdjęcie jest po prawej

Polnisch Wort "rechts"(po prawej) tritt in Sätzen auf:

Kompass 2 rozdział 3 słówka prawa strona
walnę magika jak się nie nauczę na 5
Dom i Wyposażenie - Haus und Ausrüstung
Kapitel 2 słówka Przymiotniki Rzeczowniki
dział 3 - niemiecki słówka abcdefg

2. na prawo na prawo


Musi pani pójść na prawo.

Polnisch Wort "rechts"(na prawo) tritt in Sätzen auf:

Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
FAMILIE UND ALLTAG - Mein Zuhause
środki i słownictwo komunikacja
pytajniki i nie tylko - Monia
31 styczeń Moje słówka z lakcji

3. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Polnisch Wort "rechts"(prawo) tritt in Sätzen auf:

Fragewörter, Füllwörter, nützliche Phrasen
50 słówek cz. 2 Pawliczek
Nützliche Adjektive. Teil 1
Ich und du kl. 6 słówka z zeszytu
temat 2: rozdzial: 3,4,5,6

4. w prawo w prawo


w prawo
Skręć w prawo na rondzie.

Polnisch Wort "rechts"(w prawo) tritt in Sätzen auf:

1000 słów niem. przymiotniki i przysłówki 92-138
słównictwo niemieckie - słówka z lekcji...
nie bedzie niemiec plul nam w twarz
srodki transportu i miejsca w miescie
Schritte rozd. 11 Lernwortschatz in der Stadt cz.1

5. po prawej stronie po prawej stronie


Pan, który jest po prawej stronie, jest dyrektorem firmy.
Tutaj po prawej stronie jest łazienka.

Polnisch Wort "rechts"(po prawej stronie) tritt in Sätzen auf:

pokój i wyposażenie pokoju po niemiecku
Ich und du kl. 6 l. 2 słówka od Pani
słówka do nauczenia do ślunzakowej
Ich und du kl. 5 lekcja 1 zdania cd
FAMILIE UND ALLTAG - Aktiver Wortschatz

6. z prawej z prawejPolnisch Wort "rechts"(z prawej) tritt in Sätzen auf:

okreslające miejsce kartkowka 16.02 niemiecki
Touristen unterwegs 3, Unit 5
Niemiecki part 2
str 70 zaliczenie
wizyta u dentysty

7. po prawo po prawoPolnisch Wort "rechts"(po prawo) tritt in Sätzen auf:

Fit in Deutsch 2 słówka str. 19
In der Küche kann man kochen
niemiecki str 64
niemiecki 2b slowka
Zu Hause -sprawdzian

8. z prawej strony z prawej stronyPolnisch Wort "rechts"(z prawej strony) tritt in Sätzen auf:

Wiederholung Kap. 6 (kl.3)

9. prawicowy prawicowy


A wtedy zobaczyliśmy, jaki naprawdę jest prawicowy rząd.
On jest prawicowy. Chce ograniczyć prawa kobiet i usunąć wszystkich imigrantów

Polnisch Wort "rechts"(prawicowy) tritt in Sätzen auf:

panstwo i spoleczenstwo 3
Abitur Staat und Gesellschaft
Polityka niemiecki
Staat und Gesellschaft
Państwo i społeczeństwo