das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

regelmäßig auf Polnisch:

1. regularny


Spotykamy się w regularnych odstępach czasu.

Polnisch Wort "regelmäßig"(regularny) tritt in Sätzen auf:

Gesundheitswelt (części ciała, u lekarza, choroby)
Kapitel 12 Alles Klar 1b najważniejsze słówka
Rassismus bei der Polizei - auch in Deutschland ei...
walona kartkówka z Niemca
lekcja 26 rzeczowniki i inne

2. regularnie


Informuj mnie regularnie.
Ona nie mogła ćwiczyć regularnie gdyż jest zbyt zajęta.
On regularnie trenował.
dziecko regularnie czyści zęby
to było robione regularnie przez członków rodziny
Uczę się regularnie.
Dopóki ludzie będą wielbić Cezarów i Napoleonów, dopóty będą się oni regularnie pojawiać i unieszczęśliwiać ludzkość.
Regularnie chodziłem ze swoim ojcem na ryby kiedy byłem dzieckiem.
Sześćdziesiąt procent japońskich mężczyzn regularnie pije alkohol.

Polnisch Wort "regelmäßig"(regularnie) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki 23.10.2019
SŁÓWKA NIEMIECKI; ___;
das kann passieren
uber alles p.2
stpital, zdrowie