das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

singen auf Polnisch:

1. śpiewać śpiewać


Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
Umiesz śpiewać?
Zawsze chciałem śpiewać na scenie.
Zaczął śpiewać.
Nasz nauczyciel zaczął śpiewać piosenkę, i to nieźle.
Tu nie knajpa, proszę nie śpiewać na całe gardło.
Mężczyzna wstał i zaczął śpiewać.
Jane umie śpiewać kilka japońskich piosenek.
Kiedy była mała, umiała ładnie śpiewać.
Chciałbym umieć tak śpiewać jak Lady Gaga.
On lubi śpiewać w łazience.
Niektóre matki lubią śpiewać kołysanki swoim niemowlętom
śpiewać piosenkę
Ona nie umie śpiewać pobożnych pieśni.
Byłoby lepiej, gdybyś umiał śpiewać.

Polnisch Wort "singen"(śpiewać) tritt in Sätzen auf:

Słówka Popularne - na wesoło
formy spędzania czasu wolnego
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 176-200
czasowniki tworzące czas przeszly perfekt z haben
czas. niereg. czas przeszły