das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

suchen auf Polnisch:

1. szukać szukać


↳ Jeśli jednak istnieje odpowiedź, muszę jej szukać gdzie indziej.
Będziesz musiał poszukać odpowiedzi gdzie indziej.
Łatwo jest szukać błędów u innych.
Wszyscy mieszkańcy wioski wyszli w góry szukać zaginionego kota.
Prztesań go szukać?
Nie ma przecież sensu szukać opieki nad dzieckiem na wieczór.
Była wielką uczoną, podobnego przykładu próżno szukać w historii.
Przyjechał do Nowego Jorku szukać pracy.
Początków filozofii współczesnej należy szukać w XIX wieku.
Policja po prostu weźmie te pieniądze, pewnie nawet nie będą szukać właściciela.
Postanowił poszukać dalszej pomocy.
Naukowcy rozpoczęli szukać odpowiedzi na te pytania.
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
szukać możliwości
Muszę poszukać moich kluczyków do samochodu.

Polnisch Wort "suchen"(szukać) tritt in Sätzen auf:

ubrania - wyrażenia, dialog w sklepie, określenia ect
Czas przeszły Perfekt - lista czasowników słabych
3. Ich habe mein Handy verloren
Niemieckie czasowniki - podstawy cz.1
Fit in Deutsch 2 słówka str. 23

2. poszukiwać poszukiwaćPolnisch Wort "suchen"(poszukiwać) tritt in Sätzen auf:

11. Kannst du mir bitte helfen?

3. wyglądać wyglądać


wyglądać bardzo młodo
dobrze/źle wyglądać ładnie wyglądać przystojny jak ty wyglądasz?
Zapuścił brodę, aby wyglądać doroślej.
Jak myślisz, jak będziesz wyglądać w tej sukience?

4. spoglądać spoglądaćPolnisch Wort "suchen"(spoglądać) tritt in Sätzen auf:

musze tu umiec

5. poszukiwanie poszukiwanie


Podstawowym celem nauki jest poszukiwanie prawdy, nowej prawdy.

Polnisch Wort "suchen"(poszukiwanie) tritt in Sätzen auf:

spr, słówka 2