das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

tätig auf Polnisch:

1. czynny czynnyPolnisch Wort "tätig"(czynny) tritt in Sätzen auf:

Meine Welttour, Kapitel 6 - Die Weltentwicklung
Meine Welttour 3 Kapitel 6
Niemiecki - 185 (1)
kapitel 6 welttour 3
Aspekte 3 Kapitel 2

2. aktywny


Zapewne znasz kilka sztuczek, które pozwalają na pozostanie aktywnym w pracy.
David jest bardzo aktywny.
Jestem aktywnym człowiekiem, zawsze coś robię.
Kacper jest aktywny
Nie jestem po prostu zbytnio aktywny.
Jesteś aktywny rano?
Ten zespół jest obecnie bardzo aktywny.
To aktywny polityk.
Choć ma już swoje lata, jest wciąż zdrowy i aktywny.
Ten wulkan jest znowu aktywny.
W wieku 70 lat wciąż jest aktywny.
Mój dziadek ma 80 lat i jest wciąż aktywny.

Polnisch Wort "tätig"(aktywny) tritt in Sätzen auf:

Anfang von "16. Wir brauchten uns um nichts zu küm...
Test rozdzial 13