das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

tüchtig auf Polnisch:

1. solidny solidny


Cztery mile to solidny dystans.
Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy wprowadzimy wiarygodny i solidny system kontroli wewnętrznej.
system polityczny kraju pozostał solidny bez względy na ekonomiczne problemy

Polnisch Wort "tüchtig"(solidny) tritt in Sätzen auf:

3.11.19 sprawdzian
Cechy charakteru

2. zaradny zaradnyPolnisch Wort "tüchtig"(zaradny) tritt in Sätzen auf:

6. Jedzenie i kuchnia
Lekcja 27.04.20

3. wydajny wydajny


jestem wydajny
możemy robić dużo bardziej wydajny
Ten wydajny system jest korzystny.
W moich czasach samochody nie były tak wydajne Ten automat do kawy jest dość wydajny.

Polnisch Wort "tüchtig"(wydajny) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki sprawdzianowy