das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

teilnehmen auf Polnisch:

1. brać udział wPolnisch Wort "teilnehmen"(brać udział w) tritt in Sätzen auf:

kompass 5 słówka na kartkówkę
Verben mit prapositionen
słówka z niemieckiego cena
Słowka niemiecki cz.2
Sport bewegt die Welt

2. uczestniczyć


uczestniczyć w czymś
uczestniczyć w spotkaniu
Muszę w tym posiedzeniu uczestniczyć.
Nie chcę uczestniczyć w ceremonii.
Mówi, że możesz uczestniczyć w ich ceremoni
Wyjaśniła, że nie może uczestniczyć w tym spotkaniu.
Chcemy uczestniczyć w wieczornym koncercie.
Jeśli znasz esperanto, możesz uczestniczyć w ciekawych i zabawnych wydarzeniach na całym świecie.
Zamierzam uczestniczyć w kongresie kolejarzy w Libercu,czeskim mieście.
Mam nadzieję uczestniczyć w kongresie w Libercu z moim przyjacielem.
W kongresie mogą uczestniczyć nie tylko esperantyści, ale również sympatycy esperanta.

Polnisch Wort "teilnehmen"(uczestniczyć) tritt in Sätzen auf:

1000 słów - fiszki papierowe 4
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone ni...
Slownictwo do testu ośmioklasisty
unregelmäßige Verben
CZasowniki nieregularne 2

3. brać udział


brać udział w

Polnisch Wort "teilnehmen"(brać udział) tritt in Sätzen auf:

Fit in Deutsch 2 słówka str. 23
NIEM czasowniki rozdzielnie złożone
niemieckie czasowniki sprawdzian
niemiecki złożone
slowa 2 strona

4. brać udział w czymśPolnisch Wort "teilnehmen"(brać udział w czymś) tritt in Sätzen auf:

niemiecki sprawdzian 1
Słówka z dni 1-2 września

5. wziąć udział


Spróbuj wziąć udział w lekcji na tyle na ile potrafisz.
Grupa Azoty chce wziąć udział w programie grafenowym.

6. uczestniczyć w


Bardzo chcę uczestniczyć w kursie niemieckiego za granicą.
uczestniczyć w sportowym wydarzeniu

Polnisch Wort "teilnehmen"(uczestniczyć w) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki fajny jest