das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

tippen auf Polnisch:

1. pisać na klawiaturze pisać na klawiaturze


Nie umiesz szybko pisać na klawiaturze.
Nie umiesz szybko pisać na klawiaturze. / Każdy rozmawiał przez telefon lub pisał coś na komputerze.

Polnisch Wort "tippen"(pisać na klawiaturze) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo niemieckie do matury: nauka i technika ...
czasowniki z niemieckiego 1g
2017-11-16 Lekcja trzecia
zawody lekzja z 10.05
konwersatorium 20.10

2. dotykać dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polnisch Wort "tippen"(dotykać) tritt in Sätzen auf:

wo ist sabine kapitel 1
Studio d_A2_3
Wo ist Sina?

3. pisać na maszynie pisać na maszynie4. pisać na komputerze pisać na komputerzePolnisch Wort "tippen"(pisać na komputerze) tritt in Sätzen auf:

Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauk...
Praca - Arbeit (ZD)