das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

umfassen auf Polnisch:

1. obejmować


opieka pielęgniarska musi obejmować wszystkie czynniki, które są skuteczne
obejmować (pozytywne) wartości

Polnisch Wort "umfassen"(obejmować) tritt in Sätzen auf:

Kapitel 20 - Alles auf einen Blick
Deutschland auf den ersten Blick
kolos leksyka niemiecka cz.I
Kapitel 6 - Wortschatz
niemiecki schule-universität

2. zawierać


Raport powinien zawierać wszystkie dane.
Produkty nie powinny także zawierać substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia.
Ostateczne ceny lotów muszą odtąd zawierać taryfy, podatki, opłaty lotniskowe i inne koszty.
zawierać umowę
zawierać, pomieścić, powstrzymać, objąć, hamować,
Dokumentacja ta musi zawierać, co następuje
Faktura musi zawierać następujące informacje: datę, numer, nazwę i adres kupującego i sprzedającego, stawki VAT itd.
Kuzyni w pierwszym pokoleniu są zbyt blisko spokrewnieni, by zawierać małżeństwa.

Polnisch Wort "umfassen"(zawierać) tritt in Sätzen auf:

ważne słówka po niemiecku