das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

umsteigen auf Polnisch:

1. przesiadać się


przesiadać się na pociąg do Berlina
Musieliśmy przesiadać się dwa razy.

Polnisch Wort "umsteigen"(przesiadać się) tritt in Sätzen auf:

Środki lokomocji - Verkehrsmittel
czasowniki rozdzielnie złożone zaczynające się na um-
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
czasowniki rozdzielnie złożone
Czasowniki - Verben

2. przesiąść się


przesiąść się na pociąg do Krakowa

Polnisch Wort "umsteigen"(przesiąść się) tritt in Sätzen auf:

Kompass 2 (zestaw 9)

3. przesiadaćPolnisch Wort "umsteigen"(przesiadać) tritt in Sätzen auf:

Niemiecki kartkówka
pokazywanie drogi

4. przesiadka


Przesiadka na następnej stacji.

Polnisch Wort "umsteigen"(przesiadka) tritt in Sätzen auf:

Fiszki słowka nr3