das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

unsicher auf Polnisch:

1. niepewny niepewny


w końcu spróbował zrobić kilka niepewnych kroków po pokoju szpitalnym
Ale w istocie zawsze wydawał się w środku niepewny siebie
1. Czyż by to nie był bardzo niepewny zawód? / 2. Nie wiem czemu jesteś taki niepewny.
niepewny rozejm
on jest bardzo niepewny wśród innych ludzi
Może gdybyś włożył w to jakiś wysiłek, nie byłbyś taki niepewny siebie.

Polnisch Wort "unsicher"(niepewny) tritt in Sätzen auf:

die adjective die eine Person beschreiben
Zu Hause ist es doch am schonsten
Wortkurwaschtechtecostam infos 2a ostatni rozdzial
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Pers...
1.0. Leute heute - Übungsbuch

2. niepewny siebie


On jest niepewny siebie, zawsze martwi się tym co ludzie o nim myślą.
Jerry jest niepewny siebie w związku z jego wagą.

Polnisch Wort "unsicher"(niepewny siebie) tritt in Sätzen auf:

J. niemiecki, cechy charakteru(podstawowy)
przymiotniki opisujące charakter
praca - charakter