das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

urteilen auf Polnisch:

1. osądzać


Nie masz prawa mnie osądzać!
Nie możesz osądzać ludzi po wyglądzie.

2. sądzić


Tylko Bóg może mnie sądzić.
Zawód kierowcy nie jest tak łatwy, jak można by sądzić.
Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.

Polnisch Wort "urteilen"(sądzić) tritt in Sätzen auf:

Welttour kapitel 14 cz.2
Frankreich Butter