das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

verabschieden auf Polnisch:

1. żegnać żegnać


Będę się pomału żegnać.

Polnisch Wort "verabschieden"(żegnać) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 20 kwiecień 2021- kurs Bolesławiec
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
fryzjer, pociąg, kino, emocje
Verben mit dem Präfix ver-
Zycie rodzine i towarzyskie

2. żegnać się żegnać się


żegnać się z kimś

Polnisch Wort "verabschieden"(żegnać się) tritt in Sätzen auf:

GroB Osterreich
Ważne czasowniki
4 dziesiątka +
czasowniki 1
German niereg.

3. uchwalaćPolnisch Wort "verabschieden"(uchwalać) tritt in Sätzen auf:

Geschichte und Politik Polens
Tekst - die Wirtschaft
ZANIECZYSZCZENIA 21.03.19
detuche actuell paperweg
r Bund - wos

4. pożegnać się


Muszę pożegnać się z ignorancją.

Polnisch Wort "verabschieden"(pożegnać się) tritt in Sätzen auf:

Gramatyka Hans Waren 5
Menschen B1.1

5. pożegnać


Chciałem się jeszcze pożegnać
Przyszedłem się pożegnać.
Tłumy ludzi przyszły na lotnisko pożegnać prezydenta.
Wpadłem tylko się pożegnać.
Przepraszam, ale muszę się pożegnać.
Nie był w stanie pożegnać się z nadzieją ożenku z nią.

Polnisch Wort "verabschieden"(pożegnać) tritt in Sätzen auf:

Słówka cz. 4