das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

vergeben auf Polnisch:

1. przebaczyć przebaczyć


Musimy przebaczyć naszym wrogom.

Polnisch Wort "vergeben"(przebaczyć) tritt in Sätzen auf:

2.13. DIE BESPRECHUNG IST UM 10 UHR
2.20. WIE ALT SIND IHRE KINDER
Wirtschaft auf Deutsch 2
Życie rodzinne i towarzyskie
programy tel.

2. wybaczyć wybaczyć


Trzeba wybaczyć bratu jego zachowanie.
Nie wiem, czy jeszcze potrafię mu wybaczyć.
Nie wybaczyć jej, że zdradziła sekret przyjaciela
Nie mogę ci wybaczyć, choćbyś był wtedy nie wiem jak pijany.
Proszę wybaczyć tak osobiste pytanie.
Proszę mi wybaczyć spóźnienie.
Proszę mi wybaczyć, że przerywam.
Proszę wybaczyć śmiałość, ale pozwolę sobie skomentować.
Proszę mi wybaczyć to, co właśnie powiedziałem.

Polnisch Wort "vergeben"(wybaczyć) tritt in Sätzen auf:

1000 słów niem. czasowniki 80-120
1000 słów niem. czasowniki 80-120
1000 najpopularniejszych słów Deutsch 601-800
Wyrażenia z przypadkiem
Czasowniki nieregularne

3. przydzielać


przydzielać miejsca siedzące