das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

vergleichen auf Polnisch:

1. porównać porównać


1. Zawsze porównywano mnie do siostry. / 2. Nie można tego z niczym porównać. / 3. Trudno jest go porównać z kimkolwiek.
Chciałabym porównać podpis.

Polnisch Wort "vergleichen"(porównać) tritt in Sätzen auf:

themen neu 1 czasowniki czesc 2 pol-niem 54
nauka jezyków roz. 13 Menschen A 2.2
Fiszki niemiecki rep 362
Czasowniki Themen Aktuell A1 1-6
czasowniki z niemieckiego 1g

2. porównywać


porównywać ceny
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.

Polnisch Wort "vergleichen"(porównywać) tritt in Sätzen auf:

czas. niereg. czas przeszły
2. Ein Berliner in Wien
Verben mit Präposition+ Dativ
2. Ein Berliner in Wien
GF 16.09.2021

3. porównanie


By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
To nie jest dobre porównanie.