das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

verlangen auf Polnisch:

1. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polnisch Wort "verlangen"(wymagać) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 2 - Jetzt bin ich viel glücker
SŁÓWKA 3 Aktiver Wortschatz ALLES KLAR
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 126-150
Die welt der Schule kapitel 4 welttour rep. maturalne
Słownictwo niemieckie do matury: życie rodzinne i ...

2. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polnisch Wort "verlangen"(żądać) tritt in Sätzen auf:

1000 słów niem. czasowniki 80-120
1000 słów niem. czasowniki 80-120
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
1000 najpopularniejszych słów Deutsch 601-800
schritte 5 lekcja 3 czasowniki

3. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polnisch Wort "verlangen"(domagać się) tritt in Sätzen auf:

AusBlick2 rozdział 1.
German 16.02.2016

4. popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polnisch Wort "verlangen"(popyt) tritt in Sätzen auf:

Anfrage und Auskunft
niemiecki dzial 2