das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

wahrnehmen auf Polnisch:

1. postrzegać


Ktoś mógłby postrzegać to jako błąd
Najbardziej martwię się o to, jak ludzie będą mnie postrzegać.

Polnisch Wort "wahrnehmen"(postrzegać) tritt in Sätzen auf:

Lekcja 27 kwiecień 2021 - Kurs Bolesławiec
Niemieckie czasowniki zaawansowane
Słówka 17 października
13.02.2018 Gipfel
deutsch 40 poik

2. dostrzec


Budzisz się leżąc na skalistej podłodze ciemnej groty. Z góry sączy się delikatne światło. Możesz dostrzec jedynie kilka otworów prowadzących na zewnątrz jaskini. Co robisz teraz?
Gołym okiem można dostrzec około 5 tysięcy gwiazd.

Polnisch Wort "wahrnehmen"(dostrzec) tritt in Sätzen auf:

20.02.2018 Endelos
My first lesson
kapitel6 Vorsätze