das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

warten auf Polnisch:

1. czekać czekać


Miałem tu czekać.
Pan Smith jest teraz zajęty, zechciałby Pan zaczekać chwilę?
czekać na...
Dlaczego czekać na Święta?
Nawet, gdyby miał tu nie przyjść, będę czekać.
Musimy tam być na czas, więc nie każ mi na siebie czekać.
Chyba celowo kazał mi czekać.
Sądzę, że ona w tej chwili może czekać na dworcu.
Wszystko, co możemy teraz zrobić to, czekać. -
Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut
Powinniśmy poczekać tutaj w mieście?
czekać z czymś na kogoś
Będziemy musieli czekać pół godziny na następny pociąg.
Ja właściwie zamierzam poczekać tutaj
postanowił czekać aż będzie ciemno

Polnisch Wort "warten"(czekać) tritt in Sätzen auf:

Podstawowe czasowniki
Fit in Deutsch 2 słówka str. 26
Niemieckie czasowniki - podstawy cz.1
czasowniki Alles Klar rodział 1
Pory dnia, czasowniki niemiecki

2. czekać na czekać na


czekać na lot
czekać na odpowiedź, na kolegę, na wiadomości

Polnisch Wort "warten"(czekać na) tritt in Sätzen auf:

Verben mit prapositionen
Niemiecki - podróż
Niemicki - słówka

3. czekaj czekaj


Czekaj na swoją kolej.
Lepiej nie czekaj już dłużej.

Polnisch Wort "warten"(czekaj) tritt in Sätzen auf:

musze tu umiec