das Wörterbuch Deutsch Minus Polnisch

Deutsch - język polski

zugleich auf Polnisch:

1. naraz


Mogę zjeść trzy tabliczki czekolady naraz.

Polnisch Wort "zugleich"(naraz) tritt in Sätzen auf:

meine Sachen 2.

2. jednocześnie


Lars grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
Wydarzenie filmowały jednocześnie dwie kamery.
Niekiedy ona i panna Baker mówiły jednocześnie.
Zaczęliśmy pracę na dwóch odcinkach jednocześnie.
jednocześnie łatwa i trudna do zdefiniowania
On jednocześnie studiuje i pracuje.
On jednocześnie pracuje i studiuje
Nie można jechać na dwóch koniach jednocześnie.
Nie mogę obcinać paznokci i jednocześnie prasować!
Ta książka jest jednocześnie ciekawa i pouczająca.
Czasem trudno jest być jednocześnie taktownym i szczerym.
Wszyscy w budynku jednocześnie ruszyli do wyjścia.
Jednocześnie zaczął biec.

Polnisch Wort "zugleich"(jednocześnie) tritt in Sätzen auf:

DW - Ticket nach Berlin
Moja pierwsza lekcja

3. zarazemPolnisch Wort "zugleich"(zarazem) tritt in Sätzen auf:

tlumaczenia niemiecki kolos I (cz.3)

4. równocześnie


On żył równocześnie z Szekspirem.
Nie rób dwóch rzeczy równocześnie.

Polnisch Wort "zugleich"(równocześnie) tritt in Sätzen auf:

4. Europaisch studieren - sem.1
Niemiecki – 56 (2)