das Wörterbuch Deutsch Minus schwedisch

Deutsch - Svenska

über Schwedisch:

1. över över


Nyckeln hänger över dörren
Jag var irriterad över att hon fortfarande sov.
Du har inget att vara arg över.
Han klagade över att rätten smakade illa.
Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Han är stolt över att ha tagit examen vid Tokyo Universitet.
Vi blev väldigt besvikna över att höra nyheterna.
Att simma över sjön tog nästan kol på mig.
Jag hoppas att din förkylning går över snart.

2. handla om handla om3. tvärs över tvärs över4. bortom bortom