das Wörterbuch Deutsch Minus schwedisch

Deutsch - Svenska

sehr Schwedisch:

1. väldigt


han var väldigt glad över segern
Vårt skolbibliotek är väldigt litet, men det är nytt.
Min mormors sjuksköterska är väldigt snäll.
Vi blev väldigt besvikna över att höra nyheterna.
Farfar pratar väldigt långsamt.
Hon är väldigt rädd för ormar.
De är väldigt intresserade av astronomi.
Den här stolen är väldigt bekväm.
Men han ville väldigt gärna ha en son.
Han är från England, men är väldigt dålig på engelska.
Igår på morgonen var det väldigt kallt.
Pandor är väldigt smarta.
Hon blev väldigt arg på barnen.
Jag är väldigt upptagen hemma.
Det här skrivbordet som jag köpte igår är väldigt stort.

Schwedisch Wort "sehr"(väldigt) tritt in Sätzen auf:

jonas åker buss

2. ganska


ganska bra
Det är ganska kallt.
Jag tycker att det är ganska konstigt att han inte skulle veta någonting sådant.
Ni har rätt. Nudelsoppan är ganska dyr här.

Schwedisch Wort "sehr"(ganska) tritt in Sätzen auf:

Kapitel 5; Familj och släkt