das Wörterbuch Deutsch Minus schwedisch

Deutsch - Svenska

wegen Schwedisch:

1. på grund av på grund av


Jag vill avsluta ett konto på grund av ett dödsfall.

2. eftersom eftersom


eftersom det var vackert väder, åt de middag på altanen.
Föräldrarna känner sig besvinka eftersom vi sällan hälsar på farfar.
Jag vill inte åka båt eftersom jag är sjösjuka.