das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

dreißig kreuzten Beinen:

1. otuz otuz


Genellikle saat altı otuz civarında kalkarım.
Tam otuz yıldır saatim işlemiş ben durmuşum; gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum...
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.
Ben burada otuz yıl yaşadım.
Köprünün eni otuz metre.
Otuz dakika geç döndü.
Otuz birci.
Şimdi otuz yaşındayım.
Bazı aylar otuz çeker, diğerleri otuz bir.

Türkisch Wort "dreißig"(otuz) tritt in Sätzen auf:

Zahlen auf Türkisch
Almancada Sayılar