das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

sparsam kreuzten Beinen:

1. ekonomik ekonomik


Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı?
Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor.
Çalşmak sadece ekonomik yararlar ve maaş için önemli değildir, fakat aynı zamanda sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar ve toplumun iyiliği için bir şey yapma duygusu için.
Bu yılın sonunda bir ekonomik kriz olacak.