das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

stark kreuzten Beinen:

1. güçlü güçlü


Derya güçlü bir insan.
O iddialı ve güçlü bir adam haline geldi.
Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor.
Hayalim çok güçlü bir Mahjong oyuncusu olmak.
Onun böceklere karşı güçlü bir antipatisi var.
En güçlü imparatorlukların bile sonu gelir.
Yaşlı adam kalbi için güçlü ilaçlar alıyor.
Taro güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir.
Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır.
Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır.
Senin takım bizimkinden daha güçlü.
İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı.
Erkek kardeşler arasında güçlü bir bağ vardır.

2. şiddetle şiddetle


Ben ona biraz nasihat vermeye çalıştım fakat o bana şiddetle kötü davrandı.
Durum şiddetle sonuçlandı.