das Wörterbuch Deutsch Minus türkisch

Deutsch - Türkçe

tausend kreuzten Beinen:

1. bin


On bin yen yeterli mi?
Ne kadara mal oldu? "Bana bin yene maloldu. "
İki bin yılındaydı.
Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin.
Her biri bin dolar ödedi.
Beş bin yen bu sözlüğü satın almak için yeterlidir.