das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

Konzert in Vietnamesisch:

1. buổi hòa nhạc buổi hòa nhạc


Bạn có thích buổi hòa nhạc này không?