das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

angriff in Vietnamesisch:

1. tấn công tấn công


Họ tấn công tôi tối qua.
Sự tấn công của cá mập gây chết người.